21, మే 2011, శనివారం

కథా మంజరి: అవునా ? అదన్న మాట సంగతి !

కథా మంజరి: అవునా ? అదన్న మాట సంగతి !: "మనం తరుచుగా వినే కొన్ని సంస్కృత వాక్యాల మూల వాక్యాలు తెలుసు కోవాలని అనిపించడం సహజం కదా. అలాంటి వాటిని కొన్నింటిని చూడండి: ముందుగా మనం తరుచ..."

2 వ్యాఖ్యలు:

రమణీయం చెప్పారు...

ధనమూలం'వంటి మూల వాక్యాలు అందరు ప్రయొగించినా ఆ శ్లొకాలు.చలా మందికి తెలియవు.వాటిని అర్థంతొ సహాఇచ్చి చాలా వివరించినందుకు సంతొషం.'జననీ జన్మభూమిస్చా శ్లొకం వాల్మీకి రామాయణంలొ లేదని కొందరు,అంటున్నారు. దీనిని విశద పరచాలని కొరుచున్నాను. ===రమణారావు.ముద్దు

రమణీయం చెప్పారు...

ధనమూలం'వంటి మూల వాక్యాలు అందరు ప్రయొగించినా ఆ శ్లొకాలు.చలా మందికి తెలియవు.వాటిని అర్థంతొ సహాఇచ్చి చాలా వివరించినందుకు సంతొషం.'జననీ జన్మభూమిస్చా శ్లొకం వాల్మీకి రామాయణంలొ లేదని కొందరు,అంటున్నారు. దీనిని విశద పరచాలని కొరుచున్నాను. ===రమణారావు.ముద్దు