26, మే 2011, గురువారం

AlfredHitchcock--continued

ఆల్ఫ్రెడ్ హిచ్కాక్ ;==౧౯.సైకో --అతని చిత్రాలలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందినది.కసి,కోపం,డబ్బు,ఆస్తి 
వంటి కారణాలేమీ లేకుండా హత్యలు చేసే మానసిక రోగి ప్రధానపాత్రగా తీసినది.తర్వాత సైకోవంటి 
చిత్రాలు చాలా వచ్చాయి.౧౯౬౦లొ నలుపు-తెలుపు లో ,తక్కువ బద్జెట్లో తీసిన మూవీ. ఇందులో 
నార్మంబెత్స్ అనే మానసికరోగి పాత్రధారి నటన విలక్షణంగా ఉంటుంది.
౨౦. బర్డ్స్-ఇది ఒక నవల ఆధారంగాతీసినది.పక్షుల గుంపులు మనుష్యుల్ని ఎటాక్ చెయ్యడం కథాంశం. (౧౯౬౩) 
    ౨౧.౧౯౬౬టార్న కర్టెన్ -పాల్న్యూమన్ ఇందులో హీరో .అమెరికా ,సోవియెట్ యూనియన్ల మధ్య ప్రచ్చన్నయుద్ధం 
 నేపధ్యంలో తీసిన థ్రిల్లర్ .
1౨౨.టోపాజ్ --లియాన్ యూరిస్ నవల ఆధారం.ఇది కూడా కోల్డ్ వార్ నేపధ్యంలో గూఢచర్యల కథ. ౧౯౬౦లొ 
 సైకో తర్వాత ఆయన తీసిన సినిమాలు అంతగా విజయవంతం కాలేదు.విమర్సలనిఎదుర్కొన్నాయి. 
తర్వాత లండన్ వెళ్లి ఫ్రెంజీ అనే చిత్రం నిర్మించాడు.యిది ఒక హత్యా రహస్యం.కవలపిల్లలలో ఒకడు హంతకుడు. 
ఈ సినిమా ౧౯౭౨ లో తీసాడు.౨౪.-౧౯౭౬ లో ఆఖరి సినిమా పేరు.ఫ్యామిలీప్లాట్ =ఒక మోసకారి మంత్రగత్తె 
లేక స్పిరిత్యులిస్ట్ గురించి తీసినది.ఆ తర్వాత టెలివిజన్ సీరీస్ ,హిచ్ కాక్ ప్రెసెంత్స్అని అనితీసాడు.
                          చివరిభాగం తర్వాత --సెలవు.