25, సెప్టెంబర్ 2010, శనివారం

వచ్చే అక్టోబర్లో నేను వెన్నెల వెలుగులు అనే వ్యాస సంపుటి ఇంగ్లిష్ తెలుగు సాహిత్యాలపై కొత్త విషయాలతో ప్రచురిస్తున్నాను. ౨ ఇంగ్లిష్ తెలుగు మెడికల్ డిక్షనరీ కూడా పబ్లిష్ u చేస్తున్నాను. మిత్రులందరికీ శుభాకాంక్షలతో తెలుపుకొంటున్నాను.

11, సెప్టెంబర్ 2010, శనివారం

about telugu music

today being vinayaka chavithi i felt like blogging about telugu music

i would write about ghantasala in future
please listen to vaatapi bhajan

ramana rao

10, సెప్టెంబర్ 2010, శుక్రవారం

Abhignana Shakuntalum

  1. Among kalidaasa's plays "abhignana shakuntalam"
    is the best and the fourth act in that play is the best .