31, డిసెంబర్ 2010, శుక్రవారం

24, డిసెంబర్ 2010, శుక్రవారం

telugu medical dictionary

నా మెడికల్ నిఘంటువు తెలుగు లో రెండవది .6నెలలు శ్రమించి రచించాను .తెలుగులో శాస్త్రీయ గ్రంధ రచనలో ముందడుగని చెప్పవచ్చును .ఇది ఇంగ్లీషు బాగా రానివారికి .పారామెడికల్సుకు ఉపయోగపడుతుంది. నా మెడికల్ నిఘంటువు తెలుగు లో రెండవది .6నెలలు శ్రమించి రచించాను .తెలుగులో శాస్త్రీయ గ్రంధ రచనలో ముందడుగని చెప్పవచ్చును .ఇది ఇంగ్లీషు బాగా రానివారికి .పారామెడికల్సుకు ఉపయోగపడుతుంది.

telugu medical dictionary

నా మెడికల్ నిఘంటువు తెలుగు లో రెండవది .6నెలలు శ్రమించి రచించాను .తెలుగులో శాస్త్రీయ గ్రంధ రచనలో ముందడుగని చెప్పవచ్చును .ఇది ఇంగ్లీషు బాగా రానివారికి .పారామెడికల్సుకు ఉపయోగపడుతుంది. నా మెడికల్ నిఘంటువు తెలుగు లో రెండవది .6నెలలు శ్రమించి రచించాను .తెలుగులో శాస్త్రీయ గ్రంధ రచనలో ముందడుగని చెప్పవచ్చును .ఇది ఇంగ్లీషు బాగా రానివారికి .పారామెడికల్సుకు ఉపయోగపడుతుంది.

telugu medical dictionary

నా మెడికల్ నిఘంటువు తెలుగు లో రెండవది .6నెలలు శ్రమించి రచించాను .తెలుగులో శాస్త్రీయ గ్రంధ రచనలో ముందడుగని చెప్పవచ్చును .ఇది ఇంగ్లీషు బాగా రానివారికి .పారామెడికల్సుకు ఉపయోగపడుతుంది. నా మెడికల్ నిఘంటువు తెలుగు లో రెండవది .6నెలలు శ్రమించి రచించాను .తెలుగులో శాస్త్రీయ గ్రంధ రచనలో ముందడుగని చెప్పవచ్చును .ఇది ఇంగ్లీషు బాగా రానివారికి .పారామెడికల్సుకు ఉపయోగపడుతుంది.

telugu medical dictionary

నా మెడికల్ నిఘంటువు తెలుగు లో రెండవది .6నెలలు శ్రమించి రచించాను .తెలుగులో శాస్త్రీయ గ్రంధ రచనలో ముందడుగని చెప్పవచ్చును .ఇది ఇంగ్లీషు బాగా రానివారికి .పారామెడికల్సుకు ఉపయోగపడుతుంది. నా మెడికల్ నిఘంటువు తెలుగు లో రెండవది .6నెలలు శ్రమించి రచించాను .తెలుగులో శాస్త్రీయ గ్రంధ రచనలో ముందడుగని చెప్పవచ్చును .ఇది ఇంగ్లీషు బాగా రానివారికి .పారామెడికల్సుకు ఉపయోగపడుతుంది.

23, డిసెంబర్ 2010, గురువారం

నేను ఇంగ్లిష్ -తెలుగు మెడికల్ నిఘంటువు రచించాను.

17, డిసెంబర్ 2010, శుక్రవారం

my new books

నా కొత్త పుస్తకాలు "వెన్నల వెలుగులు" వ్యాస సంపుటి, మరియు "అనలానిల గీతాలు" కవితా సంపుటి, డెసెంబెర్ 11, 2010 న ఆవిష్కరింప బడ్డాయి. పుస్తకాల సమీక్ష తరువాత ఆచార్య పర్వతనేని సుబ్బ రావు, ఆంధ్ర విశ్వ విద్యాలయం, తెలుగు భాష పుట్టుక ప్రాచీనత గురించి ఉపన్యసించారు. సభ విజయవంతముగా జరిగింది.
ఈ రోజు పెన్షన్ అసోసియేషన్ వారు నాకు సన్మానం చేశారు.

11, డిసెంబర్ 2010, శనివారం

కథా మంజరి: నస మంజరి - 2

కథా మంజరి: నస మంజరి - 2: "ఒకటి నుండి వంద వరకూ ఉన్న అంకెలలో వందదే అగ్రస్థానం. వంద ఒక పూర్ణత్వానికి నికషగా మనం భావిస్తూ ఉండడం కద్దు. ఒక సినిమా వంద రోజులు ఆడిందంటే సినీ..."

20, నవంబర్ 2010, శనివారం

hyderabad booktrust

I read summaries of books by Balagopal and others accusing Hinduism and Brahmins. I agremente as far as Dalits are concerned but I disagree reg Muslims. They oppressed Hindus ,destroyed temples ,and were responsible for partition of our country.But we should forget past and work unitedly fordevelopment of our country and welfare of all sections of society.

19, నవంబర్ 2010, శుక్రవారం

Telugu literature

Iwould like to add;History of Telugu literature can be divided into 1.Pouranic era ,A.D.1000- I500.When puranas were translated from Sanskrit by great poets like Nannaya,Tikkana, Pothana and Srinadha, in their own style. 2.Prabandha era;A.D.1500-1850.When great poets like Peddana, Ramarajabhooshana,Tenali Ramakrishna wrote poems with beautiful descriptions ,imageriesand dexterity were prominent than narrative.3.Modern era A.D.1850-2000 .Due to the influence of modern education ,science,social reforms and national and radical movements,modern poetry developed.Gurujada Apparao was the pioneer of modern era.While Rayaprolu,Viswanadha, Krishnasastry,Ramireddy and Jashua wrote moderate and lyrical poetry ,Srisri ,Arudra,Somasundar,Digambarakavulu wrote revolutionary poetry.Srisri was the harbinger of this era.Recently deprived sections of society like women and dalits (lower castes)are writing about themselves their their

10, నవంబర్ 2010, బుధవారం

jogarao-newpost

Ihave read your Narakalokayatra.Enjoyed. it.I remember reading the original story in your story collection Apuroopam.

9, నవంబర్ 2010, మంగళవారం

VIZAG

On the silvery sands you stroll \your heart will enthrall \on full moon days \on sea waves dance the rays\throwing pearly necklaces \distant light house weaves\ magical spell on waves\hills thickly green \encircle city like screen\hills and vales ,groves and gardens \captivate and gladden.\

6, నవంబర్ 2010, శనివారం

Neti sinimalu

when we see present cinemas with two wives or lovers themes,I regret how deplorable and backward we are.Even 60years ago films like Vandemataram ,sumangali, illalu tackled the theme very progressively. Why are the feminists silent on this?

5, నవంబర్ 2010, శుక్రవారం

kashmir

It is sedition on the part of Arundhatiroy to say that Kashmir is not part of India and Ashish Nandi to support her in Outlook magazine . Kashmir was part of Bharatavarsha even from Mahabharat times. Like other parts of India sometimes it was independent kingdom and sometimes it was part of an Indian empire .But geographically and culturallyKashmir is part of India. Legally it acceded to Indian Union. Kashmir was part of Mouryan, Kushan, Gupta and Harsha empires. Lalitaditya ,a famous king of Kashmir ruled overlarge parts of North India. Later it was part of Sikh and British empire .Arundhatiroy and her supporters should be prosecuted for their antinational activities.Kashmir was also part of Mughal empire.

2, నవంబర్ 2010, మంగళవారం

జగ్గంపేట మెట్టసీమ: మన "యోగ" ను నగ్నంగా మారుస్తారా ??

జగ్గంపేట మెట్టసీమ: మన "యోగ" ను నగ్నంగా మారుస్తారా ??What you say is correct.Westerners have a nasty habit of distorting and insulting oriental cultures.We must oppose it.

జగ్గంపేట మెట్టసీమ: మన "యోగ" ను నగ్నంగా మారుస్తారా ??

జగ్గంపేట మెట్టసీమ: మన "యోగ" ను నగ్నంగా మారుస్తారా ??What you say is correct.Westerners have a nasty habit of distorting and insulting oriental cultures.We must oppose it.

జగ్గంపేట మెట్టసీమ: మన "యోగ" ను నగ్నంగా మారుస్తారా ??

జగ్గంపేట మెట్టసీమ: మన "యోగ" ను నగ్నంగా మారుస్తారా ??What you say is correct.Westerners have a nasty habit of distorting and insulting oriental cultures.We must oppose it.

31, అక్టోబర్ 2010, ఆదివారం

cell phone.

arachetilo vaikuntham\avasaraniki paniki vacche apadbandhavudu \aranimushamlo aptulajerche\ apadbandhavudu\aapuroopa sadhanam\sastra jnanavikasamto samakoorina sammohana sastram, astram\kondarikidi\hastabhooshanam\marikondarikidi\karnapisachi\ -inkaa vundi. poortiga ikkada rayaledu. -peru; cell phone.

27, అక్టోబర్ 2010, బుధవారం

అనలానిల గీతాలు

అనలానిల గీతాలు నా కొత్త కవితా సంపుటి .
నారాయణ రెడ్డి గారు ప్రిధ్వీగీతం , గోపిగారు జలగీతం వ్రాసారు.
నేను అగ్ని వాయువుల మీద రాసి కావితాసంపుటి ప్రచురిస్తున్నాను.

25, అక్టోబర్ 2010, సోమవారం

నా కొత్త పద్యం

నా కొత్త పద్యం:
పశ్చిమాద్రి వెన్నెల వెల్గు పరచు చంద్ర లీల
సిగలోన మెరియు ముత్యాల పేరు
పూర్వగిరి పైన భూసనముగా గాప్రకృతి
కాంతకు గురుతార రమ్యమాయే
కాంచనీ సరద్రాత్రుల గగనవీధి

24, అక్టోబర్ 2010, ఆదివారం

sahajeevanam

In the current debate on sahajeevanam in TVchannels nobody is talking about the legally married wife and her plight and rights.Without settling her rights through court legally a married man cannot conduct sahajeevanam.It is immoral and a crime.

23, అక్టోబర్ 2010, శనివారం

statues

Controversy about Komarambheem statue is foolish and unnecessary.Nobody has objection. The statues on Tankbund belong to entire Telugu people.Telengana celebrities statues can be installed not only in Hyderabad but also at Vizag,Vijayawada,Kurnool etc.and viceversa.Telangana is only a part of Andhradesam according to history.

11, అక్టోబర్ 2010, సోమవారం

కథా మంజరి: అమ్మని చూస్తున్నట్టే ఉంది ...

Dear Jogarao, you have struck a poignant note in my heart.Itoo like that song very much.Chalam wrote about it. Parvathi akka had a sweet voice.We had that HMV GRAMOPHONE Kapilavayi,.Rajeswararao,.Balasaraswathi ,and old film songs were played.Once we travelled with BALASARASWATHI Ifeel very sad when I remember Parvathi. ramanarao.

2, అక్టోబర్ 2010, శనివారం

srikakulam paryatana
kanda padyaalu

కం|| రుక్కాయి వంటి నేస్తము
రుక్కులు, ప్రాస క్రీడలు లిమేరిక్కుల పద్యాల్
చక్కటి ప్రియ సతి బాగా కైపేక్కించు రమ్ము
సిరి సిరి పెట్టని భూస్హళ్

కం|| పొట్టి కవినీ యితరులనీ
తిట్టిన పద్యాలసహ్య తీవ్రాశ్లీలాల్
గట్టిగ నిరాసింతును
అతదెట్టి కవైనాను
నిషిద్ధమీ తిట్టులయా

Kandaala Makarandaalu


25, సెప్టెంబర్ 2010, శనివారం

వచ్చే అక్టోబర్లో నేను వెన్నెల వెలుగులు అనే వ్యాస సంపుటి ఇంగ్లిష్ తెలుగు సాహిత్యాలపై కొత్త విషయాలతో ప్రచురిస్తున్నాను. ౨ ఇంగ్లిష్ తెలుగు మెడికల్ డిక్షనరీ కూడా పబ్లిష్ u చేస్తున్నాను. మిత్రులందరికీ శుభాకాంక్షలతో తెలుపుకొంటున్నాను.

11, సెప్టెంబర్ 2010, శనివారం

about telugu music

today being vinayaka chavithi i felt like blogging about telugu music

i would write about ghantasala in future
please listen to vaatapi bhajan

ramana rao

10, సెప్టెంబర్ 2010, శుక్రవారం

Abhignana Shakuntalum

  1. Among kalidaasa's plays "abhignana shakuntalam"
    is the best and the fourth act in that play is the best .

5, ఆగస్టు 2010, గురువారం

కథా మంజరి: తెలుగింగ్లీషు ... మణి ప్రవాళమ్ ... అదో తుత్తి !!!

ippu de srisri siprali chaduvutunnanu.andulo teluginglish manipravala padyalu boledanni vunnayi.thanks for your observation.

కథా మంజరి: తెలుగింగ్లీషు ... మణి ప్రవాళమ్ ... అదో తుత్తి !!!

ippu de srisri siprali chaduvutunnanu.andulo teluginglish manipravala padyalu boledanni vunnayi.thanks for your observation.

కథా మంజరి: తెలుగింగ్లీషు ... మణి ప్రవాళమ్ ... అదో తుత్తి !!!

ippu de srisri siprali chaduvutunnanu.andulo teluginglish manipravala padyalu boledanni vunnayi.thanks for your observation.

కథా మంజరి: తెలుగింగ్లీషు ... మణి ప్రవాళమ్ ... అదో తుత్తి !!!

ippu de srisri siprali chaduvutunnanu.andulo teluginglish manipravala padyalu boledanni vunnayi.thanks for your observation.

29, జులై 2010, గురువారం

My forth coming books

My forth coming books are
1)Vennela velugulu a volume of essays on literatureand fine arts
2)Analanila Geethalu poetry
3)English-Telugu Medical dictionary

They will be published in october 2010

1, జనవరి 2010, శుక్రవారం

Feminism in Andhra

Chalam, though a male was the first feminist writer in Telugu. He wrote many novels about women’s freedom, eighty years ago. Gurajada Apparao, father of modern Telugu literature wrote about plight of women in many poems and essays, a hundred years ago. Later on, Ms Ranganayakamma pioneered feminist writings followed by many authors. Ms Durgabai Deshmukh, Congress leader and reformer did a lot for the upliftment of women. Now women in Andhra are free and distinguish themselves in many fields. Rani Rudramma of the Kakatiya empire was the first known female ruler of an Indian empire.