11, డిసెంబర్ 2010, శనివారం

కథా మంజరి: నస మంజరి - 2

కథా మంజరి: నస మంజరి - 2: "ఒకటి నుండి వంద వరకూ ఉన్న అంకెలలో వందదే అగ్రస్థానం. వంద ఒక పూర్ణత్వానికి నికషగా మనం భావిస్తూ ఉండడం కద్దు. ఒక సినిమా వంద రోజులు ఆడిందంటే సినీ..."

1 వ్యాఖ్య:

ramaneeyam చెప్పారు...

dabbu mukhyame.atyasa cheddadi.dhanamoolam idamjagat annaru.pathananelanugurtu chesaru.dammidiki kooda edo okati konavacchu nante ascharyame.dammidi ante roopayi lo 1/ 192 bhagam. thanks for the blog .ramanarao.muddu