27, ఫిబ్రవరి 2011, ఆదివారం

andhra

. ప్రొఫెసర్లు .,రచయితలూ ,జర్నలిస్టులూ,వీళ్ళే తెలుసుకోకపోతే సామాన్యులకేమి తెలుస్తుంది.చరిత్ర.,సాహిత్యం చదవండి .ఈ విషయంలో దిబేటుకి ఆహ్వానిస్తున్నఆంధ్ర,రాయలసీమ ,తెలంగాణా వేరు కాదు.కేంద్రంలోనూ ,రాష్ట్రంలోను కొన్ని దుష్ట శక్తులు ఆంధ్రదేశాన్ని ,తెలుగుప్రజలని చీల్చి బలహీన పరచాలనిప్రయత్నిస్తున్నాయి.రమణారావు. v

22, ఫిబ్రవరి 2011, మంగళవారం

vibhajanavaddu

తెలంగానంలోనే ఉన్నాముఆంధ్ర అన్నాతెలంగానం అన్నా ఒకటే కావాలంటే తెలుగునాడు అనిలేక తెలంగానమని పేరు మార్చుకో వచ్చును రాష్ట్రవిభజనఅనవసరము వెనకకబడ్డ జిల్లాలకు స్పెషల్ ప్యాకేజి నిధులుఇవ్వవచ్చునుramaNaravu కి .

vibhajanavaddu

తెలంగానంలోనే ఉన్నాముఆంధ్ర అన్నాతెలంగానం అన్నా ఒకటే కావాలంటే తెలుగునాడు అనిలేక తెలంగానమని పేరు మార్చుకో వచ్చును రాష్ట్రవిభజనఅనవసరము వెనకకబడ్డ జిల్లాలకు స్పెషల్ ప్యాకేజి నిధులుఇవ్వవచ్చునుramaNaravu కి .

21, ఫిబ్రవరి 2011, సోమవారం

కథా మంజరి: శరణు !శరణు !!

కథా మంజరి: శరణు !శరణు !!: "మాతృభాషా దినోత్సవ సందర్భంగా నవ్య దీపావళి ప్రత్యేక సంచికలో వచ్చిన నా కథ మరొక్కసారి. Open publication - Free publishing - More apurupam"sawyour Adilabad photos.glad that you represented Uttarandhra writers.congratulations.ramanarao.muddu