12, జులై 2012, గురువారం

GEORGE BERNARD SHAW
 G.B.SHAW లేక జార్జ్ బెర్నార్డ్ షా ఇప్పుడెందరికి గుర్తున్నాడో తెలియదు కాని 20 వ శతాబ్దపు ప్రథమార్థ భాగంలో షేక్స్పియర్ తర్వాత అంత గొప్ప నాటక కర్తగా పేరొందాడు.ఐరిష్ జాతీయుడు.చిన్నతనంలోనే తల్లీ తండ్రీ వేరైపోయారు.ఎక్కువ  చదువుకోలేదు.స్కూలంటే ద్వేషం.తర్వాత ఒక గుమాస్తా పని చేసాడు కాని ఆ ఉద్యోగమన్నా ద్వేషమే.తరవాత జర్నలిస్ట్ గా పనిచేస్తూ రచనలు ప్రారంభించాడు.పెట్టుబడి దారీ వ్యవస్థ అంటే పడదు.సిడ్నీ ,బియాట్రిస్ ,వెబ్ అనే దంపతులతో కలిసి ఫేబియన్ సొసైటీ అనే సోషలిస్ట్ సంస్థ స్థాపించాడు. సహజంగా తెలివయిన వాడు కాబట్టి మంచి నాటకాలను రచించి,నాటక శాలలలో ప్రదర్శింప జేసే వాడు.క్రమంగా మంచిపేరు ,ధనమూ కూడా సంపాదించాడు.1925 లో ఆతనికి  నోబెల్ బహుమతి లభించింది.
  Ideology  లో షా సోషలిజానికి సానుభూతిపరుడు.ధనస్వామ్యానికి ,యుద్ధాలకీ  వ్యతిరేకి.ఐతే తీవ్రవాదాన్ని,హింసామార్గాన్ని వ్యతిరేకించాడు.
 బెర్నార్డ్ షా నాటకాల్లో ప్రసిద్ధమైన వాటిలో కొన్ని ఇస్తున్నాను.-
  1.Saint Joan 2.Androcles and the lion 3.Major Barbara 4.The devil's disciple 5.Candida 6.Arms and the man 7.Mrs.Warren's profession 8.Ceasar and Cleopatra 9.Back to Methusela 10.Pygmalion .ఈయన నాటకాలు చాలా రంగస్థలం మీదే కాక సినిమాలుగాను,టీ.వీ. షోలుగాను నిర్మించారు.పిగ్మాలియన్ హాలీవుడ్లో My fair lady @ అనే మ్యూజికల్ చిత్రంగా ప్రసిద్ధి పొందింది.మన భారతీయభాషా చిత్రాల్లో కూడా అనేక అవతారాలు ఎత్తింది.
  బెర్నర్డ్ షా జననం ;1856-మరణం; 1950 .94 సం.జీవించాడు.
 షా హాస్యప్రియుడు, చతుర భాషి.ఆయన  quotes , witticisms  చాలా ఉన్నాయి.మచ్చుకి ఒక్కటి మాత్రం ఉదహరిస్తాను.
  ఒక పార్టీలో సిన్మా నటి ఒకామె షాతో అందట ' మీరు నేను పెళ్ళి చేసుకుంటే   నా అందమూ,మీ తెలివితేటలూ ఉన్న పిల్లలు పుట్తారు కదా ' అని.(షా అందగాడు కాదు ) దానికి షా జవాబు; 'కాని ఒకవేళ నా అందమూ ,మీ తెలివి తేటలూ ఉన్న పిల్లలు పుట్టుతారేమో '        

11, జులై 2012, బుధవారం

film music
 భారతీయ  సినిమాలకి సంగీతం ముఖ్యపాత్ర వహిస్తుంది అన్న సంగతి తెలిసినదే.ఐతే ఏది మంచి పాట అంటే భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండవచ్చును.స్వర రాగ తాళ లయబద్ధమై శ్రావ్యమైన కంఠం తో గానం చేసిందే ఉత్తమ సంగీతం అంటారు.మన అభిరుచులు దాదాపు 12నుంచి పాతిక ( 25) ఏళ్ళ మధ్య స్థిరపడి పోతాయని అభిజ్ఞులు అంటారు.అందువలన ఆ వయసులో మనకు రుచించిన పాటలనే మనం మంచివనుకొంటాము.కాని విమర్శకులు చెప్పేదేమిటంటే వ్యక్తిగత అభిరుచులు మారినా ,ప్రతీ కళకీ కొన్ని ప్రామాణికాలు ఉంటాయని వాటిని బట్టే మనం నిర్దేశించాలని.వారి ప్రకారం నిష్పక్ష పాతంగా ,judge చేస్తే 1950=1970 మధ్యలో వచ్చిన సినిమా సంగీతమే అత్యుత్తమమైనదని,తెలుగు,హిందీ చిత్రసీమలు రెండిటిలోను ఆ యుగం period సంగీతానికి స్వర్ణయుగం అనవచ్చును .   

6, జులై 2012, శుక్రవారం

padyarachana

.


 ఈమధ్య అంతర్జాల సమస్య వలన రెండు శ్రీశంకరయ్యగారు ఇచ్చిన పద్యరచనలు చేసి కూడా నెట్లో ఉంచలేక పోయాను .వాటిని దిగువ రాస్తున్నాను.
  1.పద్యరచన35-28-6-12 ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం చిత్రపటం గురించి-
      ఉచితానుచితముల నుపేక్షించి ధర్మజుడు
         స్వీయభార్యనె యొడ్డె సిగ్గుమాలి
      నిండు సభాస్థలి నెదుట జూచుచు నూర
          కుండిరి భీష్మాది కురుగురువులు
      దుష్టాత్ముడగు నీచ దుశ్శాసనుడు సాధ్వి
          వస్త్రమ్ము నపహరింపంగ జూసె
       ధర్మబద్ధత పాండుతనయులు వారింప
          కసహాయులట్టుల కదలకుండ్రి
            కృష్ణ భగవానుడే కాచె కృష్ణ నపుడు
            మహిళ స్థానమ్ము భరతసమాజమందు
            పురుషుల యహంకారమ్ము ,పరుషసరళి
            తెలుపు నీపటమ్మును జూడ గలుగు రోత .

    2 పద్యరచన 36
          ముసలి బిచ్చగాని ఫొతో ని చూసి  రాసినది.
        ''ఆరిపోయిన కుంపటీ'  యట్లు జవము
          సత్త్వములను గోల్పడి వృద్దజనుడొకండు
          వీధిలో బిచ్చమెత్తుచు వేచియుండె
          దానపరులెవరైన నుదారబుద్ధి
          ఆకలిని దీర్ప ధనమిత్తు రనుచు దలచి.
   
          అరువదేండ్ల స్వరాజ్యమ్ము నందు నేడు
           సైతమిట్టి స్థితిని గాంచ సిగ్గుచేటు
          సకలజనుల  శ్రేయో రాజ్య సాధనమ్ము
           ఇంక యెన్నాళ్ళు పట్టునో యేమొ కాని.
    మొదటి పద్యం మొదటి పాదం శ్రీ శ్రీ కి కృతజ్ఞతలతో