11, జులై 2012, బుధవారం

film music
 భారతీయ  సినిమాలకి సంగీతం ముఖ్యపాత్ర వహిస్తుంది అన్న సంగతి తెలిసినదే.ఐతే ఏది మంచి పాట అంటే భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండవచ్చును.స్వర రాగ తాళ లయబద్ధమై శ్రావ్యమైన కంఠం తో గానం చేసిందే ఉత్తమ సంగీతం అంటారు.మన అభిరుచులు దాదాపు 12నుంచి పాతిక ( 25) ఏళ్ళ మధ్య స్థిరపడి పోతాయని అభిజ్ఞులు అంటారు.అందువలన ఆ వయసులో మనకు రుచించిన పాటలనే మనం మంచివనుకొంటాము.కాని విమర్శకులు చెప్పేదేమిటంటే వ్యక్తిగత అభిరుచులు మారినా ,ప్రతీ కళకీ కొన్ని ప్రామాణికాలు ఉంటాయని వాటిని బట్టే మనం నిర్దేశించాలని.వారి ప్రకారం నిష్పక్ష పాతంగా ,judge చేస్తే 1950=1970 మధ్యలో వచ్చిన సినిమా సంగీతమే అత్యుత్తమమైనదని,తెలుగు,హిందీ చిత్రసీమలు రెండిటిలోను ఆ యుగం period సంగీతానికి స్వర్ణయుగం అనవచ్చును .