31, అక్టోబర్ 2010, ఆదివారం

cell phone.

arachetilo vaikuntham\avasaraniki paniki vacche apadbandhavudu \aranimushamlo aptulajerche\ apadbandhavudu\aapuroopa sadhanam\sastra jnanavikasamto samakoorina sammohana sastram, astram\kondarikidi\hastabhooshanam\marikondarikidi\karnapisachi\ -inkaa vundi. poortiga ikkada rayaledu. -peru; cell phone.

27, అక్టోబర్ 2010, బుధవారం

అనలానిల గీతాలు

అనలానిల గీతాలు నా కొత్త కవితా సంపుటి .
నారాయణ రెడ్డి గారు ప్రిధ్వీగీతం , గోపిగారు జలగీతం వ్రాసారు.
నేను అగ్ని వాయువుల మీద రాసి కావితాసంపుటి ప్రచురిస్తున్నాను.

25, అక్టోబర్ 2010, సోమవారం

నా కొత్త పద్యం

నా కొత్త పద్యం:
పశ్చిమాద్రి వెన్నెల వెల్గు పరచు చంద్ర లీల
సిగలోన మెరియు ముత్యాల పేరు
పూర్వగిరి పైన భూసనముగా గాప్రకృతి
కాంతకు గురుతార రమ్యమాయే
కాంచనీ సరద్రాత్రుల గగనవీధి

24, అక్టోబర్ 2010, ఆదివారం

sahajeevanam

In the current debate on sahajeevanam in TVchannels nobody is talking about the legally married wife and her plight and rights.Without settling her rights through court legally a married man cannot conduct sahajeevanam.It is immoral and a crime.

23, అక్టోబర్ 2010, శనివారం

statues

Controversy about Komarambheem statue is foolish and unnecessary.Nobody has objection. The statues on Tankbund belong to entire Telugu people.Telengana celebrities statues can be installed not only in Hyderabad but also at Vizag,Vijayawada,Kurnool etc.and viceversa.Telangana is only a part of Andhradesam according to history.

11, అక్టోబర్ 2010, సోమవారం

కథా మంజరి: అమ్మని చూస్తున్నట్టే ఉంది ...

Dear Jogarao, you have struck a poignant note in my heart.Itoo like that song very much.Chalam wrote about it. Parvathi akka had a sweet voice.We had that HMV GRAMOPHONE Kapilavayi,.Rajeswararao,.Balasaraswathi ,and old film songs were played.Once we travelled with BALASARASWATHI Ifeel very sad when I remember Parvathi. ramanarao.

2, అక్టోబర్ 2010, శనివారం

srikakulam paryatana
kanda padyaalu

కం|| రుక్కాయి వంటి నేస్తము
రుక్కులు, ప్రాస క్రీడలు లిమేరిక్కుల పద్యాల్
చక్కటి ప్రియ సతి బాగా కైపేక్కించు రమ్ము
సిరి సిరి పెట్టని భూస్హళ్

కం|| పొట్టి కవినీ యితరులనీ
తిట్టిన పద్యాలసహ్య తీవ్రాశ్లీలాల్
గట్టిగ నిరాసింతును
అతదెట్టి కవైనాను
నిషిద్ధమీ తిట్టులయా

Kandaala Makarandaalu