2, అక్టోబర్ 2010, శనివారం

kanda padyaalu

కం|| రుక్కాయి వంటి నేస్తము
రుక్కులు, ప్రాస క్రీడలు లిమేరిక్కుల పద్యాల్
చక్కటి ప్రియ సతి బాగా కైపేక్కించు రమ్ము
సిరి సిరి పెట్టని భూస్హళ్

కం|| పొట్టి కవినీ యితరులనీ
తిట్టిన పద్యాలసహ్య తీవ్రాశ్లీలాల్
గట్టిగ నిరాసింతును
అతదెట్టి కవైనాను
నిషిద్ధమీ తిట్టులయా

1 వ్యాఖ్య:

jaggampeta చెప్పారు...

శీర్షిక తెలుగులో పెడితే బావుంటుంది