25, అక్టోబర్ 2010, సోమవారం

నా కొత్త పద్యం

నా కొత్త పద్యం:
పశ్చిమాద్రి వెన్నెల వెల్గు పరచు చంద్ర లీల
సిగలోన మెరియు ముత్యాల పేరు
పూర్వగిరి పైన భూసనముగా గాప్రకృతి
కాంతకు గురుతార రమ్యమాయే
కాంచనీ సరద్రాత్రుల గగనవీధి

1 వ్యాఖ్య:

పంతుల జోగారావు చెప్పారు...

మీ కొత్త పద్యం చాలా బాగుంది.

తెలుగులో టైపు చేయడంలో మీరు ఇంకా కొంత ఇబ్బందిని ఎదురక్కొంటున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది.
భూషణములు, శరద్రాత్రులు అనే చోట్ల అక్షర దోషాలు వచ్చేయి. షిఫ్ట్ నొక్కి కొడితే శ వస్తుంది. అలాగే ష కూడా.

ఇంకా చాలా మంచి పద్యాలు పెట్టండి.
అభినందనలు. మీ బ్లాగు టపా మీద కామెంట్ చేయాలంటే word verification చికాకు కలిగిస్తుంది. దాని వలన ఎక్కువ మంది కామెంట్ చేయడానికి ఇష్టపడరు. కనుక bloger settings లో word verification తీసి వేస్తే మంచిది.ఆలోచించండి.