25, మే 2011, బుధవారం


అల్ఫ్రెడ్ హిచ్కాక్ ;-రెయర్ విండొ==1954)జేంస్ స్టీవార్ట్,గ్రేస్ కెల్లీ నటించినది.కథ అంతా ఒక అపార్ట్మెంట్బిల్డింగ్లో జరుగుతుంది.హీరొ కాలు విరిగి మంచ్తెలుస్తుంది.హం పట్టి ఉంటాడు.ఊసుపొకకు ఎదురుగాఉన్న అపార్ట్ మెంట్లని చూస్తూఉంటాడు. ఒక భర్త తన భార్యని హత్యచేసి ,శవాన్ని మాయం చేసినట్లు అనుమానిస్తాడు. చివరికి అతని అనుమానం నిజమని తెలుస్తుంది.హంతకుడి ఇంటిలొకి హీరొయిన్ పరిశొధించడానికివెళ్ళుతుంది.ఈలొగా అతడు తిరిగివస్తాడు. ఈ సీను చాలా ఉత్కంఠ కలిగిస్తుంది.
14.టు కేచ్ అ థీఫ్ =1955-కేరీగ్రాంట్ ,గ్రేస్ కెల్లీ,నటించినది.
 15.ద మాన్ హూ న్యూ టూ మచ్ 1956 )హిచ్ కాక్ మొదటిలొ నిర్మించిన చిత్రానికిరీమేక్
  జేంస్ స్టీవార్ట్ ,డొరిస్ డే నటించినది. డొరిస్ డే పాడిన ' కేసెరా,సెరా' అనేపాట బాగా  పాపులరయింది.ఒక ప్రముఖుడిని హత్య చేయడానికి కుట్ర పన్నిన ముఠా ఈ దంపతుల కొడుకుని ఎత్తుకుపొతుంది.కాన్సెర్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు విఫలమైన హత్యాప్రయత్నం ఒక హై లైట్ .
 16.ద =రాంగ్మాన్ = 1957) నిజమైన సంఘటనమీద ఆధారపడిన చిత్రం.నిరపరాధి పై తప్పుగా నేరారోపణ చేయబడుతుంది.
 17.వెర్టిగో 1958=జేంస్స్టీవార్ట్ , కిమ్నొవాక్ నటించినది. క్లాసిక్గా పరిగణించ బడినది.హీరో పోలీసు ఆఫీసరు ఎత్తయిన చోటులు అంటె భయం.( అచ్రోఫోబియా ) తాను పరిశోధిస్తున్న స్త్రీవ్యామోహంలొ పడి చివరలోభయాన్ని జయిస్తాడు.కానీఅస్త్రీ ఎత్తు గా ఉన్న చర్చి మీదనుంచికిందికి పడి మరణిస్తుంది.   .
 18.నార్త్ బై నార్త్ వెస్ట్ = 1959 = కేరీ గ్రాంట్ హీరో -పొరబాటున ప్రభుత్వ రహస్య గూఢచారి అనుకొని విలన్లు వెంటబడతారు.హెలికాప్టర్తొ వెంటపడిన శత్రువులనుండి హీరో తప్పించుకోడం అప్పట్ల్ ఒక ,
 ప్ప్రత్యేక ఆకర్షణ. (మిగిలినది మరొకసారి.