7, ఆగస్టు 2011, ఆదివారం

V.I.P.Syndrome


V.I.P.Syndrome;(వీ.ఐ.పి.సిండ్రోం)-శ్రీమతి సోనియా గాంధి వ్యాధి గురించి కొంతవరకు మాత్రమే తెలుస్తున్నది.దీనిపై  కొన్ని అనుమానాలు సహజంగా కలుగుతున్నవి.ఈబ్లాగు గైనకాలజిస్టులను ,సంప్రదించినతర్వాతే రాస్తున్నాను.
 మేడం సోనియాకి గర్భాశయ ద్వార కేన్సర్ అంటున్నారు.8 నెలల నుండి చికిత్స చేసినాతగ్గకపోతే అమెరికాలో ప్రసిద్ధ హాస్పటల్లో సర్జరీ చేసారట .ఇక్కడ కొన్ని ప్రశ్నలు ఉదయిస్తాయి  1.సెర్వైకల్కేన్సర్ లో 4దశలు ఉంటాయి.మొదటి ప్రారంభదశ లోనే కొన్ని పరీక్షల ద్వారా కనిపెట్టవచ్చును.కనీసం 2వ దశలోనైనా తెలుసుకోవచ్చును.వెంటనే ఆవిడ వయస్సు బట్టి గర్భాశయాన్ని సర్జరీతో తీసివెయ్యాలి.అవ్సరమైతే అండాశయాలని,గ్రంధులను కూడా తీసివెయ్యాలి  .తర్వాత  కీమోథెరపీ  ,రేడియేషన్ చెయ్యవచ్చును.ఈ చికిత్సలు,సర్జరీలు చేసే సమర్థులైన డాక్టర్లు,అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్న హాస్పటల్సు ధిల్లీలోనేగాక ఇంకా చాలానగల్లో మన దేశంలోనే ఉన్నాయి.1.సోనియా జబ్బు తీవ్రమైనాక వైద్యసలహాకి  వెళ్ళారా?2.వ్యాధి కనిపెట్టడంలో ఆలస్యం జరిగిందా ?3.ఇండియాలోనే ముందే  అపరేషన్ ఎందుకు జరగలేదు?సో నియా గాంధి పూర్తి మెడికల్ రికార్డు చదివితేగాని చెప్పలేము.
   అతిముఖ్యులకు v.v.i.p.s) సరీఇన చికిత్స జరగడం కష్టం.సామాన్యులకే బాగ జరుగుతుంది.అమితాభ్ బచ్చన్ కీ ఇలానే జరిగింది.కారణాలు.1.వీ.ఐ.పీలకు సర్జరీలు చెయ్యడానికి డాక్టర్లు జంకుతారు.2డాక్టర్లసలహాలని వాళ్ళూంటాయి, సరిగా పాటించరు.3.సలహాదార్లు ఎక్కువై ఒకోసారి పరస్పర విరుద్ధ్మైనవిగా ఉంటాయి.4.వాళ్ళకి విశ్రాంతి ఉండదు.అందువల్ల అశ్రద్ధ కావచ్చ్ను.5.సామాన్యులకంటే వీరికి వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువ గా వుంటుంది. దీనినే డాక్టర్లు అV.I.P.SYNDROMEఅని అంటుంటారు.
 ఏమైనా మేడం సోనియా అమెరికా నుండి సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో తిరగి వస్తారని ఆశిద్దాము.