5, ఆగస్టు 2011, శుక్రవారం

jeevadhara


వంశధార,నాగావళి,వడివడిగా వస్తున్నవి
పరుగులిడుచు వస్తున్నవి.
 తరుగుల్మలతాదుల తడిమి తడిపి వస్తున్నవి
దరుల దరసి ఒరసుకొని పరవళ్ళు త్రొక్కుచును
 గిరుల కాంతారముల దాటి క్రింది క్రిందికి దుమికి
 రమ్యభూముల రాజనాల పంటచేలను ప్రోదిచేయుచు
 వడివడిగా వస్తున్నవి  వయ్యారంగా వస్తున్నవి

కళింగసీమకు కటిసూత్రములై -కనకరుచిదీప్తులెగయ
బౌద్ధవిద్యా నిలయములకు -భవ్య పుణ్యక్షేత్రములకు
పేరు గాంచిన సీమను  పెన్నిధిగా బ్రోచు తల్లులు
      నదీమతల్లులు
వంశధార ,నాగావళి, వడివడిగా వస్తున్నవి