1, జులై 2011, శుక్రవారం

charcha

అమేయ విశ్వంలో అనంతకాలంలో --మనమొక త్రసరేనువులంఅ  
జగత్కదా మహా రేఖల్లో --మనమొక బిన్డుమాత్రులం 
క్షణ భంగుర మీ జీవితం --క్షీనించును అనవరతం 
ఇహసుఖమొక ఎండమావి --ఎందులకిక నీ ఆరాటం 
మర్మమ్మెరిగి సద్ధర్మ రీతిని --పరమపద ప్రాప్తికి పాటుపాడమని
తరతరాలుగా రుషివర్యులు తరచి తరచి  బోధించిరి 
             కాని 
సమాంతరముగాచార్వాకాదులు --పక్షి వలె నెగిరి పోవు 
ప్రాణ మున్నంత వరకు --సౌఖ్యంతో జీవించు 
ఉన్నదో లేదో తెలియని పరమునకై --ఉన్నది విలువగు జీవిత కాలము 
వ్యర్ధము చేయనేల --బాధల బొందనేల 
అని వాక్రుచ్చిరి --నాస్తిక వాదులు 
అంతము లేదీ వివాదమునకు              
      __-----___                             

1 వ్యాఖ్య:

Thasee చెప్పారు...

"charcha" baagundi. I wanted to see the author's name. Does the person want to be anonymous ?