26, జులై 2011, మంగళవారం

AmericanVidwan

హిగ్గిన్స్ భాగవతార్ --ఆయన ఎవరికైనా జ్ఞాపకం ఉన్నాడా?అమెరికన్ తెల్లజాతీయుడు.మన  దేశంలో కర్నాటక సంగీతం బాగా అభ్యసించాడు.దురదృష్ట వశాత్తు అమెరికాలో కారుప్రమాదంలో మరణించాడు. ఆయన పాడిన "ఎందరో మహానుభావులు",కృష్ణా నీ బేగనె బారో",మన విద్వాంసులు పాడిన కన్నా బాగుంటాయి.సాహిత్యం ఉచ్చారణ కూడా నిర్దుష్టంగా ఉంటుంది.కంఠ స్వరం కూడా "రిచ్"గా బాగుండేది.  

1 వ్యాఖ్య:

కొత్త పాళీ చెప్పారు...

True, he was good.
"మన విద్వాంసులు పాడిన కన్నా బాగుంటాయి."
Such comments are not only false but also unnecessary.