16, జులై 2011, శనివారం

jogarao kathalu -contd.

7.గురుదక్షిణ;=తన గురువుగారి కుమార్తె పెళ్ళి జరిపించడానికి అబద్ధంతో వరుణ్ణి ఒప్పించిన ఒక శిష్యుడి కథ.మంచికోసం "వైవాహికములందు బొంకవచ్చును"కదా!
8.వేడుక;=చిన్నతనంలో ఆడిన గుర్రంబండి ఆట మనమలకి నేర్పించి ఆడాలని ఆ ప్రయత్నంలో మరణించిన ఒక వృద్ధుడి కథ.కొంచెం విపరీతమనిపించింది.ఈ కథాంశమే ముఖచిత్రంగా వుంది.
9.ధిక్కారస్వరం ;= పిరికి వాడు,అల్పజీవి,ఐన తండ్రికి తన ధైర్యమైన ప్రవర్తనతో
దారిచూపిన కూతురు కథ."మౌనపోరాటం" సినిమా ప్రభావం కనిపిస్తుంది.
10 .షరతులు వర్తిస్తాయి.;= కట్నం తీసుకోకపోయినా ,పెళ్ళి ఘనంగా జరిపించాలనే షరతులతో మగపెళ్ళి వారు వియ్యంకుణ్ణి అప్పులపాలు చేస్తారు.ఉద్యోగం చేస్తున్న అమ్మాయి అత్తవారికి ఇవ్వకుండా తండ్రి చేసిన అప్పులు తీర్చడానికి ఉపయోగించుకొంటుంది.
11. నిలబడు ;=;=బస్సులో ప్రయాణికులందరి తరఫున న్యాయానికి నిలబడ్డ యువకుడి కథ.
12.కలహించుకొన్న దంపతులకు వారి మిత్రుడు జీవితంలో నిజంగా ఏది అపురూపమో అనే గుణపాఠం నేర్పుతాడు.(తాతగారి పెళ్ళిగొడుగే  ఆ అపురూపమైనది.)  
             

1 వ్యాఖ్య:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Тhе іdea of your blog is гeally freѕh,
I am wіthout doubt that the folks who come aсrοss youг blogs surelу appreсiate your content anԁ aԁvice.
Here is my weblog ... grow taller