2, జూన్ 2011, గురువారం

విశ్వనాథ వారి గురించి ... మరి కొంత

విశ్వనాథవారి గురించి క్లుప్తంగా :--౧.వేయిపడగలు నవల పూర్తిగా చదివాను .౨.రచయిత ప్రతిభను మెచ్చుకోవాలంటే 
 అతని లేక ఆమె అభిప్రాయాలుతో ఏకీభవించనవసరం లేదు. ౩.విశ్వనాథ  సాంప్రదాయక ,ఫ్యూడల్ సమాజాన్ని
 గ్రామీణ జీవనవిధానాన్ని సమర్థించిన విషయంమనకు తెలిసిందే.౪.ఏవ్యవస్థలోనైనాకొంత మంచి,కొంతచెడు
ఉంటుంది.౫..వేయిపడగలు నవల గోప్పతనమేమంటే ఏబయి,అరవయి  సం:లో మన దేశంలో జరిగిన మార్పులు ,
సంఘటనలు ,ఒక గ్రామం చరిత్రలో ఇమిడ్చి వర్ణించాడు. విశాలమైన కేన్వాస్ మీద సంఘాన్ని చిత్రించారు.
 ఎన్నో మౌలిక విషయాలు ఇందులో చర్చకు వస్తాయి. ఇంకాభాషా  ,వర్ణనలు గొప్పగా ఉంటాయి.
 ౬.చెలియలికట్టలో స్త్రీ పురుష సంబంధాల్లో కొన్ని హద్దులను దాటకూడదని నిరూపిస్తాడు.౭.ఏకవీర ఒక మనోహరమైన 
 ప్రణయకావ్యం..౮.హాహాహూహూ ,అనే గంధర్వుడు రెక్కలకి దెబ్బ తగిలి భూమిమీద పడినాక జరిగిన ఘటనలు 
 తమాషాగా వర్ణించారు.వేటేరినరీసైన్సు రహస్యాలన్నీఈ నవల లో ఉంటాయి.౯.విశ్వనాధవారి విశ్వరూపంలో 
 ఈ నవలలు ఒక భాగం మాత్రమె.అయన కవిత్వం గురించి ఇప్పుడు ప్రస్తావించడం లేదు.౧౦.చలంరచనలనీ,  విశ్వనాధ 
 రచనలనీ పోల్చలేము.వేటిగోప్పవాటిదే.౧౧.పురానవైరగ్రన్ధమాలలో మరుగునపడ్డ ప్రాచీన భారతచరిత్ర గురించి ,
 చరిత్ర, కల్పనా మేళవించి రచించిన నవలామాలిక.
  చలం స్త్రీ విముక్తికోసం ,సమాజంలో ప్రేమ ,కొత్తదనం ,సమానత్వం కోసం రచనలు సాగించాడు. విశ్వనాధ 
 మన సంస్కృతిలో గొప్పతనం ,శాశ్వతమైన విలువల గురించి రాసాడు. ====రమణారావు .ముద్దు 

2 వ్యాఖ్యలు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

dieta w podagrze dna moczanowa nieleczona [url=http://seeknet.pl/]http://seeknet.pl/[/url] podagry ziola w dnie moczanowej

అజ్ఞాత చెప్పారు...

open university assignment help
[url=http://writingservicestop.com/]help writing essays university
[/url] pay to write my report
statistics homework helper
psychology dissertation writing services