20, సెప్టెంబర్ 2011, మంగళవారం

కమనీయం: oka padyam,kalingaseema

కమనీయం: oka padyam,kalingaseema

1 వ్యాఖ్య:

కంది శంకరయ్య చెప్పారు...

మృదుమధురమైన పద్యంలో కళింగసీమ ప్రాశస్త్యాన్ని వర్ణించారు. చాలా బాగుంది.
సీసం నాలుగవ పాదంలో ‘సంపద్విభవార్జ’ అన్నచోట గణదోషం సవరించండి.