6, సెప్టెంబర్ 2011, మంగళవారం

arudra-contd.

   ఆంధ్రలో రోడ్లన్న భయము=ఆఫ్రికా అడవులే నయము
 చాంద్రాయణము చేయు జనులు=జపము విడిచిన మేటి మునులు
 గంద్రగోళపు ఆటవిడుపు =సంద్రపు ఘోష దిగదుడుపు
 ఇంద్రుడైనా గుడ్డివాడు =ఇచ్చోట నడువలేడు.
   ఇంద్రుడికి వెయ్యికళ్ళు అని ప్రతీతి కదా .మన రోడ్ల పరిస్థితి ఇప్పట్కీ అంత మారలెదు కదా.
   జూదం గురించి రాసినది.
  న్యూయార్కు ప్రత్తి మార్కెట్టు = నూత్నద్యూతపుటాటపట్టు
  హాలుద్వారాలు క్లోజింగు =ఆపదలకు ఓపెనింగు
  వేయకోయి నువ్వు బ్రాకెట్టు = విలువైనవన్ని తాకట్టు
  మాయజూదాలు కనిపెట్టు = మానవుడు సైతాను జట్టు
  ఎవరివెర్రి వారికి ఆనందమంటూ ఇలాగంటారు.
   తనకాంతుడె తనకు శౌరి = తనభార్యయె తనకురంభ
   తనవారు దేవతల బృందం = తన పిచ్చి తనకు ఆనందం
        శౌరి అంటె కృష్ణుడు.
   మంకుపట్టు వీడలేక = మావోసిటుంగూదు బాక
   డొంకతిరుగు మాటలాడి =వంకపెట్టును సిగ్గువీడి
   బొంకులను వేమారు ప్రేల = పూర్ణసత్యము మారు నేల
    పంకజాప్తుడి దివ్యశోభ = పరికించునా గుడ్లగూబ .
      పైపద్యం రాసేటప్పటికి మనదేశం పై చైనా దండయాత్రవలన (1962) కమ్మ్యూనిస్టు పార్టీలో చీలిక వచ్చింది.ఆరుద్ర చైనాను వ్యతిరేకించాడు.శ్రీశ్రీకి ,ఆరుద్రకి కూడా మనస్పర్ధలు వచ్చాయి.
        మరొకసారి మరికొన్ని ఆరుద్ర మధ్యాక్కరలు.    

1 వ్యాఖ్య:

పంతుల జోగారావు చెప్పారు...

చాలా బాగుంది. అభినందనలు.