13, ఏప్రిల్ 2012, శుక్రవారం

China-contd-12 చైనా-11బ్లాగుల్లో Mr.John Keay రచించిన పెద్ద గ్రంథం China-a history (Harper press)ని అనుసరించి క్లుప్తంగా వ్రాసాను.నా అవగాహన,మేరకు ,నా అభిప్రాయాలను ,నా conclusionsతెలియజేస్తున్నాను.ఎవరైనా ఇంకా వివరాలు కావాలంటే జాన్ కే గ్రంథాన్ని చదవ వలసిందే.మొదట ప్రాచీన,మధ్యయుగాలలో చైనా గురించి ;-
  1.మన దేశంలాగే చైనా 5000సం; ప్రాచీన చరిత్ర గల దేశం.ఒకే సంస్కృతి వరుసగా కొనసాగిన దేశం.2.కంఫుసియస్ నీతి శాస్త్రం ,బౌద్ధ మతప్రభావాలతో సమాజం నడుస్తుంది.కాని మత మౌఢ్యం లేదు.3.హాన్ జాతి ప్రజలు ,అత్యధిక సంఖ్యాకులు .చైనీస్ భాష మండలిక భేదాలతో అత్యధిక ప్రజలు మాట్లాడుతారు.అందువలన మనకన్న ప్రజలు ఐకమత్యంతో ఉండే అవకాశం ఉన్నది.లిపి కూడా ఒకటే.4.మధ్యలో విచ్చిన్నమై అనేక రాజ్యాలుగా విడిపోయినా ఎక్కువ కాలం ఒకే సామ్రాజ్యంలో ఉన్నది.5.ఐనా సరిహద్దుల్లో ఉన్న సంచారజాతులు ( మంగోలులు, తార్తారులు, హూణులు ,మంచూలు,జుర్చెన్లు,టర్కులు,ఉయిఘర్లు  దాడిచేసి సరిహద్దు ప్రాంతాలని ఆక్రమించుకొనే వారు .అందులో  మంగోలులు,మంచూలు,చైనా మొత్తం ఆక్రమించి దాదాపు 4శతాబ్దాలు పాలించారు.చైనా మహాకుడ్యం (Great wall of China ) దండయాత్రలను ఆపలేకపోయింది.6.చైనా ప్రపంచానికి ఇచ్చిన బహుమతులు (gifts)  సిల్కు దారం ,బట్టలు ,పింగాణీ వస్తువులు,కాగితం,ప్రింటింగ్, నావికుల దిక్సూచి .7,పూర్వకాలం నుంచి చైనా ఎగుమతి,దిగుమతి  వ్యాపారాలు చేస్తూ ఉండేది.పేదరికంతో బాటు అధిక సంపదలు కూడా ఉండేవి.8.చైనా భూభాగంలో విస్తరించింది కాని సముద్రాంతర వలసరాజ్యాలు స్థాపించ లేదు.13,14,శతాబ్దాలలో తప్పించి పెద్ద నౌకా బలం ఏర్పాటు చేసుకో లేదు.9.మనదేశం,యూరప్ ,ఈజిప్టు వలె గొప్ప ప్రాచీన కట్టడాలు చైనాలో లేవు.కారణమేమంటే ,ప్రాచీనకాలంలో వారు ఎక్కువగా మట్టి,కర్రwood ఇటుకలు,పెంకులతో పెద్ద కట్టడాలనికట్టేవారు .అవి సిధిలమయేవి.10.మందుగుండు (gunpowder) చైనావారే కనిపెట్టారు కాని దానిని ఎక్కువగా  బాణాసంచా తయారీకి fireworks కే వాడేవారు.వారి నుంచి నేర్చుకొన్న అరబ్బులు,టర్కులు ,యూరపియన్లు దానిని తుపాకులు,ఫిరంగులు తయారు చేయడానికి ఉపయోగించుకొన్నారు
  11.ఇప్పటికీ చైనాలో దర్శించవలసిన వాటిలో ముఖ్యమైనవి.1 బీజింగ్ వద్ద చైనా గోడ 2మొదటి క్విన్ చక్రవర్తి సమాధి దగ్గర నిలువెత్తు వేలకొద్ది మట్టి బొమ్మల సైన్యం(TOY ARMY) 3 తియెన్మెన్ రాజ భవనల సముదాయం.4.పెద్ద బౌద్ధ విగ్రహాలున్న నదీ లోయ.5.సిల్కు వస్త్రాలు ,వాటిపై చిత్రకళ,జేడ్ అనే విలువైన రాళ్ళతో తయారు చేసిన కళాత్మక వస్తువులు.(వచ్చే సారి ఆధునిక  చైనా ,దాని ప్రాముఖ్యం గురించి వ్రాసి ముగిస్తాను.