10, ఏప్రిల్ 2012, మంగళవారం

China-contd.-10


 ౩.ఈలోగా జపాన్ బలపడి కొరియా,మంచూరియా,ఫార్మోజా లను ఆక్రమించింది.చైనాలో కూడా ఉత్తర,తూర్పు భాగాలని వసపరచుకోన్నది .షాంఘై ,నాన్జింగ్ వంటి ముఖ్య నగరాలను ఆక్రమించింది .రాజధాని,పశ్చిమాన చుంకిన్గ్కి తరలించారు.ఈ విపత్కర పరిస్థితులలో కమ్యూనిస్టులు,కౌమింటంగ్ ఒక సమాధానానికి వచ్చి ఉమ్మడిగా జపాన్ ని ఎదుర్కొన్నారు.1939 లో నాజీ జర్మనీ,ఇటలీ ,జపాన్లు కూటమిగా #(axispowers )గా ,అమెరికా,బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ ,చైనాలు మరొక కూటమిగా (allied  powers  )గా రెండవ ప్రపంచ మహాయుద్ధం 6 ఏళ్ళు జరిగింది.చివరికి 1945 లో జర్మనీ ,జపాన్లు ఓడిపోయినవి.జపాన్ తన సైన్యాలను పూర్తిగా ఉపసంహరించుకున్నది.
  తర్వాత మళ్ళీ ఆధిపత్యం కోసం కొమింటాంగ్ కి ,కమ్యూనిస్తులకీ పోరాటం ప్రారంభమైనది.