10, అక్టోబర్ 2011, సోమవారం

new poem


  నరునకు పరమాత్ముడు దయ 
 సిరులెల్ల యొసంగి పంపే ,ధరణికి; ఐనన్ 
 అరిషడ్ వర్గమ్ములచే 
 నరకమ్ము గ జేసి కొనియె  నా స్వర్గమ్మున్  
  

1 వ్యాఖ్య:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు.
పద్యం చాలా బాగుంది