11, సెప్టెంబర్ 2013, బుధవారం

naa amerikaa yaatra--contd: Haggers Town-NY


తర్వాత ఇంటికి వచ్చి, భోజనం చేసి  హేగర్స్ టౌన్ నుంచి వాషింగ్టన్ బయలుదేరాము. ఒక పక్క అపలేషియన్ కొండలు, అడవులు, పచ్చని బయళ్ళు వారి ఇంటి పరిసరాలు ఎంత అందం గా ఉన్నవో చెప్పలేను. దారిలో fairfax వెళ్ళి, మా అబ్బాయి మిత్రుడు, విజయకుమార్ ఇంటికి వెళ్ళాము. కారులో GPS సహాయంతో అడ్రెస్ కనుక్కొన్నాము. వాళ్ళ ఇలు చాలా పెద్దది చాలా బాగుంది. కాని అక్కడ ఎక్కువ సేపు ఉండలేకపోయాము. మా అబ్బాయిని తీసుకొని మళ్ళీ బయలుదేరాము. విజయకుమార్ దంపతులిద్దరూ I.T.ప్రొఫెషనల్స్. మమ్మల్ని వాషింగ్టన్ బస్ స్టేషన్ దగ్గర వదలి డాక్టర్ దంపతులు  వెళ్ళిపోయారు. మేము 5 గంటలు ప్రయాణం చేసి న్యూయార్కు చేరుకున్నాము. దారి అంతటా నదులు, పచ్చదనం తో ఆహ్లాదంగాఉంది.