28, మార్చి 2012, బుధవారం

our armed forces
 ఈ రోజు పత్రికల్లో జనరల్ వీ,కే.సింగ్ స్టేట్మెంట్ చదివి రాస్తున్నాను.ప్రభుత్వాన్నిగాని,ఏ పార్టీని గాని సమర్థించాలని కాదు.నా సందేహాలను తెలియజేయడానికే.
  1.ఇన్నాళ్ళు వూరుకొని తనకు పదవీ కాలం పొడిగింపు ఇవ్వకపోయేసరికి అక్కసుతో ఇలా మాట్లాడినట్లు  ఉంది.
  2.మంత్రులు,రాజకీయనాయకులు అంతా అవినీతిపరులు,అసమర్థులూ అనుకొందాము.మరి సైనికాధికారులు ఏం చేస్తున్నారు?
  3.సైన్యాధ్యక్షుడు గా ఉన్న అతనికి ప్రమేయమేమీ లేదా?మన సైన్యాన్ని అన్ని విధాలా బలోపేతం చెయ్యడానికి ,మంచి,అధునాతన ఆయుధాలు సేకరించడానికి ఆయన బాధ్యత లేదా?
  4.సైన్యానికి తగిన ఆయుధాలను తయారు చేసుకోడానికి ,కొనడానికి ,చాలా కాలం పట్టుతుంది.దానికి చాలా procedures కమిటీలు తతంగం ఉంటుంది.అందువలన సింగు గారి ప్రకటన నిజమైతే ఆయన తో బాటు కనీసం గత 10 ఏళ్ళ నుంచి సంబంధిత కమిటీలు,
 మంత్రులు,సైనికాధికారులు ,అందరూ బాధ్యత ఎంతొకొంత వహించవలసి ఉంటుంది.
 5.అంతిమ నిర్ణయం కేబినెట్దే ఐనా సాంకేతిక సమాచారం ,సిఫార్సులు సైనిక నిపుణులు అందించవలసి ఉంటుంది.కేబినెట్ నిర్ణయాలు  దానిపైనే ఆధారపడిఉంటాయి.
 6.గతంలో బోఫోర్స్ ఫిరంగులు పనికిరానివి కొన్నారని విమర్శించారు.కాని కార్గిల్ యుద్ధంలో అవి తమ సామర్థ్యం నిరూపించుకొన్నాయి.అలాగే మన చిన్న నాట్ (GNAT) విమానాలు అంతకు ముందు యుద్ధంలో పెద్దవిమానాలపై పైచేయి సాధించాయి.
 7.ఏమైనా వీ,కే .సింగు గారు ఈ సైనిక బలహీనతలను సరిచేసి ,పటిష్టం చేయడానికి తన హయాంలో ఏ చర్యలు తీసుకొన్నారో  తెలియజేస్తే మంచిది.
 8.సైనిక రహస్యాలను వెల్లడించడం మంచిదికాదు.దీనిపై  ప్రతిపక్షాలలోని నిపుణులతోబాటు కమిటీ వేసి తగు చర్యలు తీసుకొంటే మంచిది.
 9.ఈ వ్యవహారాన్ని రాజకీయ ప్రయోజనాలకు వాడుకోడంకంటే ,సైనిక పాటవాన్ని ఎలా బలపర్చుకొని దేశాన్ని శత్రుదుర్భేద్యం చెయాలనన్న విషయం  పై దృష్టి కేంద్రీకరించాలి.
   ఈ విషయంపై నాకన్నా మిలిటరీ వ్యవహారాలు తెలిసిన వారు ,నిపుణులు,స్పందించి వ్రాస్తే బాగుంటుంది.