11, నవంబర్ 2011, శుక్రవారం

yuganta


 

 ఇండియన్ మినర్వా గారు యుగాంత గురించి రాసిన విషయాల గురించి;=మన కళ్ళేదుటే జరుగుతున్న చరిత్ర గురించే భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నవి.4,5,వేల క్రితం   జరిగిన విషయాల గురించి రకరకాల వ్యాఖ్యలు ఉండటంలో ఆశ్చర్యం లేదు.అలాటి వ్యాఖ్యల్లో యుగాంత ఒకటి మాత్రమే .దానితో మనం పూర్తిగా ఏకీభవించనక్కర లేదు.జయాఅనే చిన్న కావ్యమే విస్తరించి మహా భారతమైనది.జైమిని భారతం వ్యాస భారతం కన్న కొంత భిన్నంగా ఉంటుంది.ముందు మీరుకవి త్రయంవారి ఆంధ్ర మహాభారతం ( పద్యకావ్యం కాకపోయినా వచనంలో epic  అనే దృష్టి తో చదవండి.కొంతమంది హీరోలను deify చెయ్యడం ఇతరదేశల్లో కూడాఉంది.సముద్రంలో మునిగిన ద్వారక సిధిలాలు బయట పడడం తో మూలకథ నిజమని తెలిసింది.కాని interpretations మాత్రం మారుతాయి .భారతం పూర్తిగా చదివాక మీ అభిప్రాయాలు మీరే ఏర్పరచు కోవడం మంచిది.;=     కమనీయం.   

3 వ్యాఖ్యలు:

Indian Minerva చెప్పారు...

తెలుగులోనూ, సంస్కృతంలోనూ అంత స్థాయి నాకు లేకపోవడంవల్ల అనువాదాలపై ఆధారపడక తప్పడంలేదండీ. మరీ కవిత్రయం వారి మహాభారతం కాకుండా దానికి దగ్గర్లోవుండే అనువాదం సూచించగలరా? Thank you

Jwala's Musings చెప్పారు...

Dear Dr Ramana Rao Garu,
Please recall your comment in my blog after reading an article on DR Y Radhakrishna Murthy. I conveyed your comments to Dr.YRK. He recollected you and felt very happy. Chapter after chapter I will be keeping in my blog almost on daily basis. The next is on his medicine course in Vizag in which he recollected several of his classmates and professors' names. You may find it interesting. Jwala

Jwala's Musings చెప్పారు...

Dear Dr Ramana Rao Garu,
I conveyed your comments to Dr.YRK. He recollected you and felt very happy. Chapter after chapter I will be keeping in my blog almost on daily basis. The next is on his medicine course in Vizag in which he recollected several of his classmates and professors' names. You may find it interesting. Jwala