16, నవంబర్ 2011, బుధవారం

kandam


 కందము మాకందము,మా
 కంద తరుఫల సుమధుర మరందము ,విందౌ
 డెందము ,కందలితమ్మౌ
 నందపు కందమ్మే వ్రాయ నభిమతమౌ గా .
                  ------------      
 వాద్యముల వీణ శ్రేష్టము
 పద్యము లన్నింట కంద పద్యము మేలౌ
 మద్యమ్ములలో  వైనును
 విద్యలలో వైద్య విద్య  అద్యంబగుగా
               ------------

1 వ్యాఖ్య:

పంతుల గోపాల కృష్ణ చెప్పారు...

పద్యాలు బాగున్నాయి. మరికొన్ని అందిచండి.