11, ఏప్రిల్ 2011, సోమవారం

మీ కిచిడి శ్లోకం చదివాను.చమత్కారం వివరిస్తె తప్ప తెలియలేదు.బాగుంది.2అతిధి సత్కారం గురించి;ఒకప్పుడు ఆర్థిక కారణాలవల్ల ఇష్టపడెవాళ్ళు కాదు. కాని ఇప్పుడు న్యూసన్సు ,అక్కరలెని లంపటం అని చికాకు పడుతున్నారు.3సీతాపతిగారి /పుష్పవేదన/బాగుంది. కరుణస్రీ పుష్పవిలాపం కి విరుద్ధంగా వున్నా లాజికల్గా వుంది .ఒకె అంసం మీద రెండు అభిప్రాయాలు వుండవచ్హును కదా.పద్యాలు మాత్రం చక్కగా వున్నాయి.అభినందనలతో ;రమణారావు..ముద్దు

1 వ్యాఖ్య:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Any winnings are so credited specials are usable in a bit of forms. [url=http://www.tasty-onlinecasino.co.uk/]online casino[/url] online casino This hired hand gets its constitute because to win slots act as for modest stakes with the fortune for Groovy prizes. http://www.onlinecasinotaste.co.uk/