11, ఏప్రిల్ 2013, గురువారం

UGADI 

 మిత్రులందరికీ,పిన్నలకు,పెద్దలకు,విజయనామ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు,హార్దికాభినందనలు;నా యీ పద్యాన్ని కాస్త వీక్షించండి.
     కించిదరుణరాగ కిసలయసందోహ
       ఫలభార వినమిత పాదపములు,
     పంచమస్వర విశేషాంచిత కుహుకుహూ
       మత్తకోకిల గాన మధురిమలును,
     నాతిశీతలవాత జాతనీహారికా
        సంఛన్న సకలదిశాంతములును
     ధవళమౌక్తిక రోచి తారహారావళీ
        శుభ్రనీలాకాశ శోభితమ్ము
     
      నూత్నవస్త్రాభరణ ధార ణోత్సుకతలు,
      ప్రణయ భావనోద్దీప యౌవన విలాస
      మల్లికాదామ సుమపరీమళము లలర,
      వచ్చెనుగాది పర్వదినంబు; స్వాగతమ్ము
      పల్కుడీ సుహౄజ్జన మిత్ర బంధులార !  
  

2 వ్యాఖ్యలు:

Pantula gopala krishna rao చెప్పారు...

పద్యం చాలా బాగుందండీ.అభినందనలు. మీకూ మా నూతన వత్సర శుభాకాంక్షలు.

Pantula gopala krishna rao చెప్పారు...

పద్యం చాలా బాగుందండీ.అభినందనలు. మీకూ మా నూతన వత్సర శుభాకాంక్షలు.