12, ఏప్రిల్ 2013, శుక్రవారం

Mourya dynasty


 


  అశోకుడు-మౌర్యవంశ క్షీణత;మనకు అశోకుడి గురించి కొంచెం తెలిసి ఉంటుంది.కాని తరవాత ఆ వంశం గురించి తెలియదు.తర్వాత 40 సంవత్సరాలలో మౌర్యవంశం ఎలా ,ఎందుకు అంతరించిందో యీ పుస్తకంలో వివరించబడింది.అంతే కాదు. ఆ కాలంలో ఆర్థిక,సాంఘిక,రాజకీయ పరిస్థితులు,ప్రజాజీవనం,విదేశసంబంధాలు,వర్తకవాణిజ్యాలు,స్త్రీల పరిస్థితి మొదలైనవి బౌద్ధ,హిందూ మతాల సంబంధాలు,సంఘర్షణల గురించి వ్రాయబడింది.చిత్రంగా,మన పురాణాలలోని,వంశచరిత్ర,ఇందులో చరిత్ర దాదాపు ఏకీభవిస్తున్నాయి.ఆసక్తి వున్నవారు చదవవచ్చును.
   పుస్తకం పేరు; -అశోకుడు- మౌర్యవంశ క్షీణత
   రచయిత;- డా;రొమిల్లా థాపర్
   అనువాదం;-డా;బి.యస్.యల్.హనుమంతరవు.
   ప్రచురణ;- విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్. హైదరబాదు.
   ద్వితీయ ముద్రణ.1993
   @Indian council of Historical research.
    వెల;రూ.50\
    పుటలు; 300.