26, డిసెంబర్ 2011, సోమవారం

vipranarayana


 

 చాలా కాలం తర్వాత నిన్న మళ్ళీ'  విప్రనారాయణసినిమా'టీ.వీ.లో చూసాను.చిత్రం పాతదైనా బాగున్నది.భానుమతి, నాగేశ్వరరావు  ,బాగా నటించారు.చిత్రానికి హైలైట్ రాజేశ్వరరావు సంగీతం.భానుమతి పాడిన జావళీలు,ఆవిడ ఏ.యం.రాజాతో కలిసి పాడిన యుగళ గీతాలు,చా లా మధురంగా ఉంటాయి.భానుమతి సోలో 'ఎందుకోయీ తోటమాలీ ',పాట,ఏ.యం. రాజా సొలో ,'చూడుమదే చెలియా ' పాట ఇప్పటికీ విండానికి ఎంతో హాయిగా ఉన్నాయి.
   ఈ సినిమా సారంగు తమ్మయ అనే కవి (16వ శతాబ్దం)రచించిన 'వైజయంతీ విలాసం' అనే ప్రబంధం ఆధారంగా తీసారు.విప్ర నారాయణుడు శ్రీ రంగం లో జీవించిన చారిత్రక వ్యక్తి అని,7వ శతాబ్ది వాడని చరిత్రకారుల అభిప్రాయం.12మంది ఆళ్వారులలో ఒకడని ,తమిళంలో 'తొండరడిప్పొడి ఆళ్వారు '  అని అంటారు.
        ఆ పాటలను టెక్నిక్ తెలిసినవారు ఎవరైనా వారి బ్లాగులో చేర్చి వినిపిస్తే సంతోషిస్తాను.