21, ఫిబ్రవరి 2011, సోమవారం

కథా మంజరి: శరణు !శరణు !!

కథా మంజరి: శరణు !శరణు !!: "మాతృభాషా దినోత్సవ సందర్భంగా నవ్య దీపావళి ప్రత్యేక సంచికలో వచ్చిన నా కథ మరొక్కసారి. Open publication - Free publishing - More apurupam"sawyour Adilabad photos.glad that you represented Uttarandhra writers.congratulations.ramanarao.muddu