22, ఫిబ్రవరి 2011, మంగళవారం

vibhajanavaddu

తెలంగానంలోనే ఉన్నాముఆంధ్ర అన్నాతెలంగానం అన్నా ఒకటే కావాలంటే తెలుగునాడు అనిలేక తెలంగానమని పేరు మార్చుకో వచ్చును రాష్ట్రవిభజనఅనవసరము వెనకకబడ్డ జిల్లాలకు స్పెషల్ ప్యాకేజి నిధులుఇవ్వవచ్చునుramaNaravu కి .

1 వ్యాఖ్య:

తెలుగు చెప్పారు...

ఇంకా సత్యయుగంలోనే ఉన్నట్టున్నారు.
ఇంతకు ముందర ఈ ప్రాంతాలకు ఇచ్చిన ప్యాకేజీలన్ని సక్రమంగా వినియోగించబడ్డాయా? లేదు కదా! ఇప్పుడు కొత్తగా ఇచ్చేవి సరిగ్గా అమలవుతాయని చేసిన తప్పే ఎందుకు చేయాలి? మరి ఆ పాత ప్యాకేజీలు సరిగ్గా అమలు చేయాలని మీరు ఉద్యమం చేద్దామంటారా? అలాగయితే ఇప్పటివరకు మీరేం చేస్తున్నారు? ఆ ప్యాకేజీలు స్వాహా చేయటాన్ని ఎదిరించక పోవడంవల్ల మిమ్మల్ని కూడా ఒక రకమైన భాగస్వామ్యులు అనవచ్చు కదా? హి హి హి... మేలుకోండి సార్...