27, ఫిబ్రవరి 2011, ఆదివారం

andhra

. ప్రొఫెసర్లు .,రచయితలూ ,జర్నలిస్టులూ,వీళ్ళే తెలుసుకోకపోతే సామాన్యులకేమి తెలుస్తుంది.చరిత్ర.,సాహిత్యం చదవండి .ఈ విషయంలో దిబేటుకి ఆహ్వానిస్తున్నఆంధ్ర,రాయలసీమ ,తెలంగాణా వేరు కాదు.కేంద్రంలోనూ ,రాష్ట్రంలోను కొన్ని దుష్ట శక్తులు ఆంధ్రదేశాన్ని ,తెలుగుప్రజలని చీల్చి బలహీన పరచాలనిప్రయత్నిస్తున్నాయి.రమణారావు. v