6, జనవరి 2014, సోమవారం

tragedies in cine life. 

 సినిమా నటుడు ఉదయకిరణ్ ఆత్మహత్య ఉదంతం చాలా బాధ కలిగించింది.పైకి ఎంతో గ్లామరస్ గా సంపన్నంగా కనబడే సినిమా ప్రపంచంలో ఎంతోకొంత ప్రాముఖ్యం సంపాదించుకున్న కొందరి జీవితాల్లో ట్రాజెడీలు  మనకు తెలిసిందే.చివరిదాకా ఆనందంగా,దర్జాగా బతికిన వారి సంఖ్య తక్కువే.ప్రముఖులసంగతే ఇలావుంటే ,చిన్నచిన్న వేషాలు వేసేవాళ్ళు,డాన్సర్లు,మొదలైనవాళ్ళ జీవితాల్లో ఎంత ట్రాజెడీలు దాగివున్నాయో కదా!