20, జనవరి 2014, సోమవారం

Sasi tharoor 

  శశిథరూర్ (కేంద్ర సహాయమంత్రి)భార్య సునందాపుష్కర్ ఆత్మహత్య గురించి నిజానిజాలు ఏమైనా,పాకిస్తాన్ జర్నలిస్టు తో అతని సంబంధం గురించి నిజానిజాలు ఎలా ఉన్నా ,ఈ scandalవలన థరూర్ వెంటనే  మంత్రిపదవికి రాజీనామా చేయవలసిన నైతిక బాధ్యత ఉంది.అలా చేయకపోతే ప్రధానమంత్రి అతనిని తొలగించాలి.  

2 వ్యాఖ్యలు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

బలేవారే! ఆయనుంటే మంగఎందుకని సామెత కదండీ!! ఆ సంస్కృతి మన కాంగ్రెస్ పాలకులకి ఎప్పుడో చచ్చిపోయిందికదా!!! నాలుగోపెళ్ళికి సిద్ధంగా ఉన్న నిత్య పెళ్ళికొడుకు.

అజ్ఞాత చెప్పారు...

ధృతరాష్ట్రుల వారిని మేలుకొలిపే ప్రయత్నమా!!
భళి భళి...

నైతికత గురించి తెలిసిన ఒక కేంద్ర మంత్రిని
తెలిపే ప్రయత్నం చేయండి...