21, అక్టోబర్ 2013, సోమవారం

  ఇదాకటి బ్లాగులో,నారదుడు ధర్మరాజుకిచేసిన ఉపదేశంలో ఒక  ముఖ్యమైన సలహా రాయడం మరిచిపోయాను.అదేమంటే;-ఆదాయాన్ని మించి వ్యయం చేయకూడదని.అది ఇప్పటికీ వర్తిస్తుంది కదా!మనదేశం తోబాటు అమెరికా తోసహా చాలా దేశాలు ఆదాయాన్ని మించి ఖర్చు చేస్తున్నాయి.(deficit financing )అప్పులు చేసి బడ్జెట్ balance చెయ్యలేకపోతున్నాయి .