10, అక్టోబర్ 2013, గురువారం




 ఇది పాత ప్రశ్నే.సమాధానం కూడా తెలిసిందే.కాని ఆచరణ లో విఫలం అవుతున్నది.మనిషికి కావలసిన సహజ అవసరాలు;1,తిండి,బట్ట,ఇల్లు.2.ఆరోగ్యం 3.విద్యావకాశాలు.4.శాంతి,భద్రత.గాంధీజీ చెప్పినట్లు.tere is enough for everyman's need but there is not enough for every man's greed.ఇందుకు కమ్యూనిజం పరిష్కారమని అనుకున్నారు కాని అది కూడా ఆచరణలో విఫలమైంది.అభిజ్ఞుల ప్రకారం పూర్తిగా కాకపోయినా ,చాలా వరకు ఈ ఆదర్శాలు స్కాండినేవియన్ దేశాలలో (స్వీడెన్,నార్వే,డెన్మార్క్)  సఫలీకృతం ఔతున్నాయంటారు. 

1 వ్యాఖ్య:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

[url=http://www.stomatologiakobylka.pl]leczenie zębów w narkozie[/url]