12, ఆగస్టు 2012, ఆదివారం

mullapoodi-2volume




 ఈ మధ్య ముళ్ళపూడి వెంకట్రమణగారు రాసిన కోతికొమ్మచ్చి2వభాగం చదవడం తటస్థించింది.ఇంకా కొందరు చదివే వుంటారు.మొదటి భాగంలో ఆయన చిన్నతనపువిశేషాలు,పేదరికం,పత్రికల్లో ఉద్యోగం.ఫ్రీలాన్స్ జర్నలిజం ,సినిమాల్లో కథలు,దైలాగులరచన గురించిఉన్నాయి.రెండోభాగంలో సినిమాల్లో కథ,స్క్రిప్టు రాయడం ,జ్యోతి పత్రికలో ఉద్యోగం- వీటితో విసిగి బాపూగారితో కలిసి నిర్మాతగామారి సాక్షిచిత్రంతో మొదలుపెట్టి సంపూర్ణరామాయణం వరకు స్వంత సినిమాలు తీసి లాభనష్టాలు,నిందలు,ప్రశంసలు పొందడం -ఇవన్నీఉన్నాయి. ఐతే ఒక కాలక్రమంలేకుండా ,ముందువి వెనక,వెనకవి ముందు రాస్తూ  జంప్ చేయడంవలన కోతికొమ్మచ్చి అనేపేరు పెట్టారు.దీనినిండా,సినిమావాళ్ళ కబుర్లూ,జోకులూ ముళ్ళపూడివారి,ఆయన టిపికల్ శైలి లో ఉంటాయి.స్వయంగా చదువుతేనే  enjoy చెయ్యగలం.మచ్చుకు -క్రూ 'రంగారావు ' ,చంద్రబాబునాయుడుగారిలాగ,' ముందుకు పోతాం ' మాలతీచందూర్గారిలాగ ' ముందే తరిగి వుంచుకున్న కూరముక్కలులాగ ' వంటి ప్రయోగాలు కొల్లలు.హాస్యబ్రహ్మ ముళ్ళపూడివారి కోతికొమ్మచ్చిని తప్పకచదవమని నా సలహా. 

1 వ్యాఖ్య:

Pantula gopala krishna rao చెప్పారు...

కమనీయం గారి రైలు మన పాసింజరు బళ్ళకంటె లేటుగా నడుస్తోంది. కోతి కొమ్మచ్చి మూడవ భాగం కూడా ఎప్పుడో రిలీజయి ముళ్లపూడి వారి అభిమానులందరూ కూడా చదివేసాక ఇప్పుడు రెండవ భాగం గురించి వ్రాయడం అలాగే ఉంది మరి.