8, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

Sastreeyasangeetam-3;performers
 20 వ శతాబ్దానికి ముందు గాయకులు గురించి,అంతగా తెలియదు.కాని తర్వాత ధ్వనిముద్రణ కనిపెట్టి  గ్రామొఫోన్ రికార్డు కంపెనీలు వచ్చాక గాయనీగాయకుల,వాయిద్యకారులperformance ని దాచుకొని వినడానికి వీలయింది.పత్రికలు,నాటక నృత్య,సంగీతసభలద్వారా ప్రభువుల ఆస్థానాలనుంచి సంగీతం ప్రజలవద్దకు చేరుకొంది.ప్రజాదరణతోనే వృద్ధిపొందింది.
  తొలితరం గాత్రసంగీతంలో పేరుగాంచిన కొందరి జాబితా 1.డి .కె.పట్టమ్మాళ్.2.యం.యల్.వసంతకుమారి.3.యం.యస్.సుబ్బులక్ష్మి.4.యన్.సి.వసంతకోకిలం .5.టి.బృంద 6.రాధా-జయలక్ష్మి. 7.ముత్తయ్య భాగవతార్ 8.మైసూర్ వాసుదేవాచార్ 9.చెంబై వైద్యనాథ  భాగవతార్ 10.అరియకుడి రామానుజ అయంగార్ 11.సెమ్మంగుడిశ్రీనివాస అయ్యర్. 12.ముసిరి సుబ్రమణ్య అయ్యర్. 13.మహారాజపురం విశ్వనాథ అయ్యర్.14.అలత్తూర్ బ్రదర్స్. 15.యం.డి.రామనాథన్ 16.మదుర మణి అయ్యర్ .17.మహారాజపురం సంతానం.18.కె.వి.నారాయణస్వామి.19. శీర్కాళి గోవిందరాజన్.
  తరవాతి తరంవారు ;- డా.యం.బాలమురళీ కృష్ణ 2.టి.యన్.శేషగోపాలన్.3.ఆర్.వేదవల్లి.4. కె.జె.జేసుదాస్. 5.నేదునూరి కృష్ణమూర్తి.6.నూకలచినసత్యనారాయణ. 7.బాంబే సిస్టర్స్. 8.ప్రిన్స్ రామవర్మ. 9.మండా సుధారాణి. 10.యస్.ఆర్.జానకీరామన్. 11.మండపాకశారద . 12.పంతుల రమ 13. శ్రీరంగం  గోపాలరత్నం .
   ఇటీవల కాలంలో పేరుపడుతున్నవారు.1.సుధారఘునాథన్. 2.నిత్యశ్రీ.3. ఉన్నికృష్ణన్. 4.ప్రియా సిస్టర్స్. 5.మల్లాది బ్రదర్స్.
  వాయిద్యకారులలో కొందరు ప్రసిద్ధులు;-
  వయొలిన్;-- 1.కున్నక్కుడి వైద్యనాథన్.2.టి.చౌడయ్య.3.ద్వారం వెంకటస్వామినాయుడు 4.లాల్గుడి జయరామన్. 5.యం.యస్.గోపాలకృష్ణన్. 6.యల్.వైద్యనాథన్. 7.యల్.సుబ్రమణ్యం. 8.టి.యన్.కృష్ణన్. 9.యల్.శంకర్.10. టి. వి. గోపాలకృష్ణన్ 11.గణేష్=కుమరేష్.
   వీణ;= 1.ఈమని శంకరశాస్త్రి 2.యస్.బాలచందర్. 3.సి.హెచ్.చిట్టిబాబు. 4.గాయత్రి. 5.రాజేష్ వైద్య.  
  మురళి;= టి.ఆర్.మహాలింగం . 2.యన్.రమణి.3.ప్రపంచం సీతారాం. 4.విశ్వనాథన్. 5.భాస్కరన్. 6.సిక్కిల్ సిస్టర్స్.
 నా దస్వరం. ;=1.నామగిరిపేట కృష్ణన్ .2.షేక్ మహబూబ్ సుభాని .3.షేక్ చిన మౌలానా సాహెబ్.
  మృదంగం;= 1.పాల్ఘాట్ మణి అయ్యర్. 2.పళని సుబ్రమణి అయ్యర్. 3.పాల్ఘాట్ రఘు. 4.యల్లా వెంకటెశ్వర రావు.
  ఘటం;=1.టి.ఆర్.వినాయకం(విక్కు).
  కంజీర;= 1.హరిశంకర్. 2.గణేష్.
  మాండొలిన్;=యు.శ్రీనివాస్.
  గిటార్ =ఆర్.ప్రసన్న.
  మోర్సింగ్;=శ్రీరంగం కన్నన్
 చిత్రవీణ;=యన్.రవికిరణ్.
  జలతరంగిణి;= అనయంపట్టి యస్.గణేశన్.
     శాగ్జోఫోన్;- కదిరి గోపీనాథ్.
    ఏ జాబితా  కూడా సంపూర్ణం కా లేదు.నాకు తెలిసినంతవరకు వ్రాయగలిగాను.పై జాబితాలో  కీర్తిశేషులు,సుప్రసిద్ధులై ఇంకా మనమధ్య ఉన్నవారు, వర్ధమాన కళాకారులు అందరూ ఉన్నారు.నెటి యువతీయువకుల్లో కూడా శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని(గాత్రం,వాద్యములు,) అభ్యసిస్తున్నవారు చాలామంది ఉండడం సంతోష దాయకమే. (ఇంకా ఉంది).