20, మార్చి 2014, గురువారం

As long as there are suckers----


 

  ఈ మధ్య ఒక వార్త చదివాను.ఒక టీ.వీ.కళాకారిణి ఇతర టీ.వీ.ఉద్యోగులు చాలామంది దగ్గరనుంచి లక్షా,రెండులక్షలు చిట్స్ వసూలుచేసిందట.మొదట్లో అధికవడ్డీలు బాగానేఇచ్చిందట.ఒకరోజు 5 కోట్లు డబ్బుతో ఇల్లు ఖాళీ చేసి మాయమయిందట.చిట్లు కట్టినవాళంతా లబోదిబో మని పోలీసు స్టేషన్ కి పతిగెత్తారట.సూక్ష్మంగా సారాంశం ఇది.ఇటువంటి వార్త ఇప్పటికి దజనుసార్లేనా చూసి ఉంటాము.కొందరి అత్యాశని ఉపయోగించుకొని కొందరు మోసగాళ్ళు,మోసగత్తెలు ఇలా డబ్బుచేసుకొంటారు. కాని మళ్ళీ దురాశవల్ల,తెలివితక్కువవలన ప్రజలు మోసపోతూనేఉంటారు.అందుకేAs long as there are suckers ,there will be cheater s.అంటారు.