11, జూన్ 2013, మంగళవారం

S.P.B.
  ఏ గ్రేడు సంగీతదర్శకులు, రచయితలు సమకూర్చిన మంచి పాటల్నెన్నో పాడి గత 40 సంవత్సరాలుగా ఎంతో ధనమూ,కీర్తి,సంపాదించుకున్న S.P.బాలసుబ్రమణ్యంకి ఇప్పుడు బీ గ్రేడు సంగీతదర్శకులు,రచయితలని మెచ్చుకుంటూ ప్రోగ్రాములు నిర్వహించవలసిన  అవసరం ఉన్నదా?