11, జూన్ 2013, మంగళవారం

bezawada rajaratnam
 1938-1948 మధ్యలో బెజవాడరాజరత్నం అనే గాయని ప్రసిద్ధిలో ఉండినది.ప్లేబ్యాక్  పాటలు పాడేది.కొన్ని సినిమాల్లో నటించి ,పాడేది.ప్రవేటురికార్డులు ,ఇచ్చి,కచేరీలు కూడా చేసేది.'దేవత ' అనే సినిమాలో,ఆమె పాడిన 'రాదే చెలీ నమ్మరాదే చెలీ  ' అనేపాట ఆ రోజుల్లో,  మారుమోగిపోయింది.1950 తర్వాత బహుశా లీల ,జిక్కి,సుశీల వంటి సింగర్సు పైకి రావడం వలన కనుమరగైపోయింది.
 '  భక్త పోతన ' లో ఇది మంచి సమయము  రారా రారా ' అనే జావళి,'మాయలోకం ' లో 'చెలియా  మనకేలనే ' అనేది చాలా బాగుంటాయి. మంచి కంఠస్వరం,సంగీత జ్ఞానము ఉండేవి.సుప్రసిద్ధ గాయనీమణులు, టంగుటూరి సూర్యకుమారి,బాలసరస్వతీదేవి ఆమె సమకాలికులు.