30, నవంబర్ 2012, శుక్రవారం

S.V.B.C.CHANNEL


  
 ఈ మధ్య శ్రీవెంకటేశ్వర S.V.B.C.CHANNELప్రసారాలని వీక్షించారా?అవి ఎంత అధ్వాన్నంగా ప్రసారమవుతున్నవో గమనించారా?అందులో అంశాలగురించికాదు.అవిబాగానేఉంటున్నాయి.ప్రసారపద్ధతిగురించే నా ఫిర్యాదు.T.T.D. ఇంజనీర్లు,టెక్నీషియన్లు ఇప్పటికైనా ఈ తప్పుల్ని సరిచేస్తారని ఆశించవచ్చా?