1, మే 2012, మంగళవారం

japan
 ఈ మధ్య the shrinking country అని ఒక వ్యాసం చదివేను.అందులో ప్రధానాంశాలు మాత్రం పేర్కొంటున్నాను.జపాన్ అభివృద్ధి చెందిన సంపన్నదేశమని మనకు తెలిసిందే. కాని ఒక దశాబ్దంగా ఆర్థికంగా depression లో ఉన్నది.దానికి తోడు జనాభా తగ్గుతున్నదట.కారణం ; చాలామంది యువతీ యువకులు పెళ్ళి చేసుకోకుండా ఉండిపోతున్నారట.చేసుకొన్నా 30,35 సం; దాటాకగాని చేసుకోటం లేదట. సహజీవనం ' చేస్తున్నవారు కూడా  వారి సంప్రదాయ బలంవల్ల  వివాహం కాకుండా పిల్లలను కనడానికి ఇష్టపడటం లేదు.మరొక విషయం; విదేశీయులు వాళ్ళ దేశానికి వలస రావడం జపాన్ వారికి వ్యతిరేక భావం వుంది.ఆయుప్రమాణం బాగాపెరగడం వల్ల దేశంలో వృద్ధుల సంఖ్య పెరిగిపోయి బాలల సంఖ్య తగ్గిపోయింది.పై కారణాల వలన జపాన్లో జనాభా (ముఖ్యంగా కష్టపడి పనిచేయగల యువ జనుల సంఖ్య తగ్గడం ఆందోళన కలిగిస్తున్నది.
  ఇటువంటి పరిస్థితులే అమెరికా, ఇంగ్లాండు వంటి దేశాల్లో కూడావున్నా ,వివాహం లేకుండా సహజీవనం చేస్తూ పిల్లలను కనడానికి ఆక్షేపణ లేదు.కొంతవరకు ఇతర దేశాలవారి వలసల్ని అనుమతిస్తారు.అందువల్ల అక్కడ పనిచేయగలవారి జనాభా అంతగా తగ్గడంలేదు.
   ఈ విస్   హయాలు మనం కూడా పరిశీలించవలసి వుందనుకొంటున్నాను.