12, ఆగస్టు 2015, బుధవారం

old age and children
 వృద్ధాప్యంలో పిల్లలు చూడకపోవడం వల్ల తల్లిదండ్రులు పడుతున్న కష్టాలగురించి ఈమధ్య పత్రికల్లో చాలా కథలు వస్తున్నాయి.నిజమే కాదనను.కాని కొంచెం అవతలి  వైపు కూడా చూడవలసి  ఉంటుంది.కావాలనే deliberateగా నిర్లక్ష్యం చేసేవారి గురించి  రాయదలుచుకోలేదు.  కాని తల్లి దండ్రుల మీద అంతో, ఇంతో ప్రేమ ఉండి ,కూడా సరిగా చూడలేనివారి  సంగతి గమనించాలి.
  1.తక్కువ ఆదాయం ఉన్నవారికి ఆర్థిక పరిస్థితులు.2. తమ ముసలితనానికి అంతో ఇంతో  వెనక వేసుకొనక పోవడం.3,ఈ రోజుల్లో భార్యా ,భర్తలిద్దరూ ఉద్యోగాలో,పనులో చేస్తూఉండడం వల్ల తీరుబాటు లేకపోవటం.పిల్లలు కూడా అందరూ చదువులకు వెళ్ళిపోవడం వలన 4.పూర్వం ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో ఎవరో ఒకరు వృద్ధుల్ని చూసేవారు.ఇప్పుడు అంతా nuclear families కదా. 5.వృద్ధాప్యంలో జబ్బులు ఎక్కువ. ఇప్పుడు వైద్యం కూడా చాలా ఖరీదు.medical insurance లేకపోతే భరించడం చాలా కష్టం. ఇలాగ అనేక కారణాలు ఉన్నాయి.వాటిని మనం అర్థం చేసుకోవలసి ఉంటుంది.