7, ఏప్రిల్ 2015, మంగళవారం

rudramadevi
  ఉద్రమదేవి సినిమా త్వరలోనే విడుదల కాబోతున్నది కాబట్టి,వీలయితే అడవి బాపిరాజుగారు  రచించిన 'గోన గన్నారెడ్డి 'అనే నవలను చదివితే మంచిది.చాలాకాలం క్రిందటే బాపిరాజుగారు  చాలా పరిశోధించి ఈ నవల వ్రాసారు.చిన్నప్పటినుండి రుద్రమదేవిని మగపిల్లవాడిగా పెంచడం.చాలాకొద్దిమందికే ఈ విషయం తెలియడం,తర్వాత  ముమ్మడమ్మను ఆమెకు వివాహం చేయడం,మగవేషంలోనే ఆమె రాజ్యంచెయ్యడం వంటి అనేక వింత విషయాలు ఇందులో ఉన్నాయి. సినిమాను తీసినవాళ్ళు ఈనవలను చదివి ఉంటారనుకొంటాను.గోనగన్నారెడ్డి అనేకులదృష్టిలో గజదొంగ, కాని అతడు రుద్రమదేవికి యుద్ధాల్లో సహాయం చేస్తాడు.వీలయితే చదవ వలసిన నవల. 

1 వ్యాఖ్య:

మాలతి చెప్పారు...

నోరి నరసింహశాస్త్రిగారి రుద్రమదేవి నవల నాకు ఎక్కువ నచ్చింది బాపిరాజు గారి గోనగన్నారెడ్డి కంటే. కూడా. ఇంతకాలం రుద్రమదేవి ఎవరూ సినిమా తీయలేదేం అనుకుంటూ ఉన్నాను. తీస్తున్నారని తెలిపినందుకు సంతోషం. సినిమా చూసేక చెప్పండి ఎలా ఉందో.
మాలతి