9, డిసెంబర్ 2013, సోమవారం

bhagavatam


 

  ఈ మధ్య  ఈటి.వి. లో సాయంత్రం 6 గం;కి ప్రసారమయ్యే 'భాగవతం '(బాపు-రమణ దర్శకత్వం,సుమన్ సమర్పించిన)చూస్తున్నాను.బాగా తీసారు.పాత్రధారులు కూడా అందరూ బాగున్నారు.నేటి సినిమా రంగంలో పౌరాణిక చిత్రాలకి సరిపోయే నటీ నటులు లేరనిపిస్తుంది.కాని ఈ సీరియల్ చూస్తే టి.వి.లో అందుకు తగిన నటీనటులు ,ఉన్నారనిపిస్తుంది.అలాగే గాయనీగాయకులు,సంగీతదర్శకులు,సాంకేతిక సిబ్బంది కూడా ఉన్నారని  స్పష్టమౌతుంది.